کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهیدباهنر کرمان، در سال 1356 با مساحت 3000 متر مربع هم زمان با شروع کار دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد. در طول دوران فعالیت با گردآوری و سازماندهی منابع و مآخذ نوشتاری و غیرنوشتاری، مجموعه مناسبی از مدارک علمی و تحقیقاتی را فراهم آورده که تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای علمی و جامعه دانشگاهی می‌باشد و در حال حاضر بزرگ‌ترین و مجهزترین کتابخانه دانشگاهی و تخصصی منطقه جنوب خاوری ایران محسوب می‌شود.
طرح توسعه کتابخانه مرکزی با اهدای سرمایه اولیه توسط روانشاد محمدعلی پور عادلی اشجعی شروع و با اعتبارات دولتی تکمیل و در پاییز سال 1384 به بهره برداری رسید.
در حال حاضر ساختمان قدیم (k) و ساختمان جدید (k1) مجموعا با مساحت 6000 متر مربع زیربنا مورد استفاده می باشد.