قوانین درخواست صفحاتی از پایان نامه

پژوهشگر محترم لطفا در هنگام پر نمودن فرم درخواست فایل از بخش منابع دیجیتال به نکات ذیل نوجه فرمایید.

1 - تکمیل تمامی مشخصات داخل فرم الزامی است.

2 - درج نام فایل در قسمت شماره پایان نامه ضروری است.

3 - انتخاب صفحات درخواستی باید بر اساس شماره درج شده در بالای صفحه PDF باشد. مانند مثال زیر

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است به فرمهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 همچنین در مواردیکه تقاضای فایل از پایان نامه غیر مرتبط با رشته دانشجو باشد، کتابخانه مرکزی دانشگاه این اختیار را دارد که درخواست مورد نظر را ارسال ننماید.

 جهت کسب راهنمایی بیشتر و اطلاع از مرحله ارسال درخواست خود میتوانید با شماره 31323170 تماس حاصل فرمایید.

تعهدنامه

اینجانب آیین نامه نحوه استفاده و تکثیر پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان را مطالعه کرده و ضمن پذیرش موارد آن، متعهد می‌شوم که هرگونه بهره‌برداری از پایان‌نامه/رساله(های) دریافتی باید با ذکر نام دانشگاه شهید باهنرکرمان باشد و از واگذاری آن(ها) به غیر و تکثیر، تشکیل بانک اطلاعاتی و موارد مشابه خودداری نمایم و در صورت تخلف از موارد فوق هرگونه پیگیری قانونی برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ است و اینجانب حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نمایم.

همچنین متعهد می‌شوم که قبلا از این پایان‌نامه/رساله هیچ گونه درخواستی نداشته و در صورتی که خلاف آن ثابت شود، کتابخانه دانشگاه شهیدباهنر کرمان مجاز است به درخواست فوق پاسخ ندهد.