قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بدینوسیله به اطلاع می رساند طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، از تاریخ 97/01/14 نسخه چاپی پایان نامه را از دانشجویان تحویل نمی گیرد.

بدینوسیله به اطلاع می رساند طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد،  از تاریخ 97/01/14 نسخه چاپی پایان نامه را از دانشجویان تحویل نمی گیرد.

براین اساس دانشجویان محترم باید هنگام تسویه حساب، یک جلد پایان نامه با فرمت کاغذی ( چاپی) ممهور به مهر تحصیلات تکمیلی،  را به همراه داشته باشند. شایان ذکر است پایان نامه چاپی پس از بررسی  و تطبیق محتوایCD با محتوای پایان نامه، به دانشجو عودت داده می شود.