راه اندازی سایت کاوش در محل کتابخانه مرکزی

بدینوسیله به استحضار می‌رساند سایت کاوش با هدف ارائه خدمات شبکه‌ای و کامپیوتری به دانشجویان تحصیلات تکمیلی از روز دوشنبه مورخ 98/07/22 در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه راه‌اندازی گردیده است. خواهشمند است جهت استفاده از این بخش از درب شرقی کتابخانه، (روبروی دانشکده هنر و معماری) مراجعه فرمایید.