راه اندازی سامانه درخواست کتاب

بدینوسیله به اطلاع جامعه محترم دانشگاهی می رساند که سامانه درخواست و سفارش کتاب در وب سایت کتابخانه مرکزی راه اندازی گردیده است. با توجه به شناور بودن بودجه خرید کتاب،  پزوهشگران محترم می توانند  به منظور ارتقای سطح منابع کتابخانه، کتابهای پیشنهادی خود را از طریق فرم سفارش موجود در بخش سفارش منابع کتابخانه،  ثبت و ارسال نمایند.