دسترسی خارج از دانشگاه به پایگاههای اطلاعات علمی فارسی

جهت رفاه حال کاربران محترم دانشگاه دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی فارسی (نورمگز، سیویلیکا و مگیران) خارج از محدوده IP های دانشگاه امکان پذیرگردیده است.

فایل راهنمای دسترسی