اهدای لوح سپاس به آقای منوچهر شجاعی از خیرین و اهداکنندگان کتاب به کتابخانه دانشگاه

در دیداری که توسط آقای منوچهر شجاعی به همراه فرزندانشان آقای مهندس بابک شجاعی، آقای دکتر بهادر شجاعی و سرکار خانم دکتر شادی هاشم نیا (اعضای محترم هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه) روز دوشنبه مورخ 17 خرداد ماه در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه صورت گرفت، لوح سپاس از سوی ریاست محترم کتابخانه، به آقای منوچهر شجاعی به پاس قدردانی از اقدام ارزشمند این بزرگواران در اهدای کتابخانه شخصی شادروان جهان کرمانی، تقدیم شد.