آمادگی کارگاه مرمت نسخ خطی دانشگاه جهت دریافت و مرمت کتب خطی هموطنان

بدین وسیله به استحضار می رساند کارگاه مرمت نسخ خطی که در اسفند ماه  1394 در کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک دانشگاه شهید باهنر کرمان راه اندازی شده است، آماده مرمت نسخ خطی هموطنان عزیز می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31323175 جناب آقای هاشمی نژاد تماس حاصل فرمایید.