افزایش جریمه دیرکرد کتاب

افزایش جریمه دیرکرد کتاب به روزی 2000 ریال

به اطلاع کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه می رساند که میزان جریمه دیرکرد کتاب از 94/1/15 به ازاء هر روز دیرکرد به میزان  2000 ریال  افزایش خواهد یافت.
 لطفا در مورد رعایت برگشت به موقع کتاب و یا تمدید مهلت استفاده از کتاب دقت نموده تا مشمول جریمه دیرکرد نگردی
د
.

بخش امانت کتابخانه مرکزی