اطلاعیه میز امانت

جهت رفاه حال اعضای محترم کتابخانه، تسویه حساب اعضا درصورت عدم بدهی کتاب و یا جریمه دیرکرد، به صورت غیرحضوری نیز انجام می‌شود. اعضای محترم می توانند جهت تسویه حساب یا در صورتیکه در تمدید منابع امانتی خود با مشکل ( پیغام رزرو و یا عدم اعتبار مالی) مواجه شدند با همکاران میزامانت کتابخانه به شماره 03431323143 تماس حاصل فرمایند.

    ** اعضای محترم می توانند  از قسمت سرویس های امانت نرم افزار کتابخانه به آدرس

 http://clib.uk.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll   

نسبت به تمدید منابع خود اقدام نمایند.