اطلاعیه تعطیلی سالنهای مطالعه کتابخانه

بدینوسیله به اطلاع می رساند به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و توصیه وزارت بهداشت مبنی بر عدم تجمع، تالارهای مطالعه کتابخانه مرکزی از روز دوشنبه مورخ 98/12/12 تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.