کارگاه مرمت نسخ خطی

 کارگاه مرمت نسخه های خطی از اواخر سال 1393 در کتابخانه مرکزی راه اندازی و زیر نظر مسئول بخش نسخه های خطی به فعالیت می پردازد. در این کارگاه مراحل مختلف کار حفاظت و مرمت نسخه‌های خطی اعم از غبارزدایی، اسیدزدایی، آفت زدایی، ترمیم آسیب دیدگی ها و صحافی و جلدسازی نسخ خطی توسط کارشناس مجرب مرمت نسخه ها صورت می گیرد.

برخی از فعالیتهای صورت گرفته در کارگاه مرمت عبارتند از:

  • حفاظت و مرمت نسخه های خطی
  • مرمت و بازسازی نقشه های نفیس فرش
  • آموزش دانشجویان رشته هنرهای اسلامی

 

 

لازم به ذکر است این کارگاه آمادگی دریافت و مرمت نسخ خطی هموطنان عزیز را نیز دارا می باشد.

شماره تماس : 03431323175