نظرات و پیشنهادات

کاربران گرامی کتابخانه مرکزی، می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل کتابخانه مرکزی به آدرس kavosh@uk.ac.ir ارسال نمایید.

از بذل توجه شما سپاسگزاریم

کتابخانه مرکزی:  33257153-034