بخش نسخه های خطی و کمیاب

تلاش در جهت شناسایی، جمع آوری، نگاهداری و نسخه شناسی کتابهای قدیمی و نایاب از مهمترین فعالیتهایی است که موسسات پژوهشی و کتابخانه ها موظف به انجام آن می باشند. در این زمینه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنرکرمان همگام با فعالیتهای مختلف اطلاع‌رسانی و کتابداری به ایجاد بخش نسخه های خطی و کمیاب اقدام نموده است. این مرکز دارای بیش از 600 نسخه خطی و  نزدیک به 1200  جلد کتاب چاپ سنگی می باشد که بخشی از طریق خریداری و بخش دیگر به صورت اهدایی از طریق خیرین و علاقه مندان به این حوزه، جمع‌آوری و جهت استفاده پژوهشگران و محققان ساماندهی گردیده است.


 قدیمی ترین نسخه خطی موجود در این مجموعه مربوط به قرن نهم هجری قمری است.

این بخش در طبقه همکف انتهای سالن اصلی کتابخانه مرکزی جنب کارگاه مرمت نسخ خطی (اتاق 103) قرار گرفته است.


تلفن: 03431323175