بخش مرجع و نشریات جاری

 

منابع این بخش شامل فرهنگ‌ها، دایرة‌المعارف‌ها، واژه‌نامه‌ها، دستنامه‌ها، اطلس‌ها، آمارنامه ها و .... می باشد. منابع نفیس و مجلات چاپی جدید نیز در این بخش نگهداری می شود.


در این بخش امکان دسترسی محققین به مجموعه کاملی از نقشه های رنگی زمین‌شناسی نیز فراهم گردیده است. منابع این بخش به صورت مخزن باز در اختیار کاربران قرار دارد و پژوهشگران می توانند به راحتی به کتابهای مورد نیاز خود دسترسی یافته و در صورت نیاز از راهنمایی کتابدار مرجع برخوردار گردند.

منابع مرجع غیر قابل امانت بوده و صرفا جهت مطالعه در داخل بخش می باشد. یادداشت برداری و عکسبرداری  از صفحات منابع مرجع در محل، امکان پذیر است.

بخش مرجع در ضلع شرقی کتابخانه مرکزی قرار گرفته است. دانشجویان جهت استفاده از این بخش باید از درب شرقی کتابخانه، روبروی دانشکده هنر و معماری مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 زهرا طالبی زاده

 کارشناس

 03431323166