طرح امین : طرح امانت بین کتابخانه‌ها

  

یکی از راهکارهای اشتراک منابع «طرح امانت بین کتابخانه‌ها» می‌باشد که از طریق آن، متقاضیان یک کتابخانه می‌توانند به شکل غیرمستقیم به منابع اطلاعات دیگر کتابخانه‌ها دسترسی داشته باشند. بر اساس این طرح هر کتابخانه می تواند مدارک مورد نیاز کاربران خود را از مجموعه دیگر کتابخانه ها به صورت امانت اصل مدرک یا تصویر مدرک،  تهیه و در اختیار متقاضی قرار دهد.      

این طرح از سال 1383 در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهیدباهنر آغاز شد و اعضای هیأت علمی و تمامی دانشجویان دانشگاه،  امکان استفاده از خدمات آن را ، طبق ضوابط مندرج در آیین نامه طرح امین دارند.


دفتر طرح امین در کتابخانه مرکزی : طبقه همکف سالن اصلی کتابخانه.  روبروی تالار مطالعه گروهی خانم ها

تلفن :03431323145

 


طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها)

طرح غدیر با هدف ایجاد امکان دسترسی مستقیم و حضوری به منابع کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق یک نظام رسمی و هماهنگ و به عنوان یک طرح دائمی به اجرا در می‌آید. اعضای هیئت علمی (رسمی و پیمانی) و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند برای درخواست عضویت، با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت پرسنلی برای اعضای هیئت علمی و کارت دانشجویی برای دانشجویان) به رابط طرح غدیر در کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه  و ضمن تکمیل فرم مربوطه، طبق ضوابط طرح غدیر ، به عضویت طرح درآمده و از خدمات این طرح تا زمان حضور در دانشگاه استفاده نمایند.

کتابخانه‌های عضو طرح غدیر

**برگشت کتاب‌های امانتی و تحویل کارتهای عضویت در طرح، در زمان فراغت از تحصیل و تسویه حساب با دانشگاه برای اعضا الزامی می‌باشد.

 دفتر طرح غدیر در کتابخانه مرکزی : طبقه همکف سالن اصلی کتابخانه.  روبروی تالار مطالعه گروهی خانم ها

تلفن: 03431323145