سازماندهی منابع (خدمات فنی)

فهرست نویسی دقیق و منظم منابع کتابخانه ای کار بسیار ارزشمندیست که به مراجعه کننده این امکان را می دهد که در میان حجم عظیم منابع اطلاعاتی، به آسانی و در حداقل زمان به منابع مورد نیاز خود دسترسی پیدا نماید. در این بخش منابع اطلاعاتی تهیه شده (خریداری، اهدایی و ...) مورد بررسی تحلیلی و موضوعی قرار گرفته و در چارچوب استانداردهای بین المللی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سیستم رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC) سازماندهی، فهرست نویسی، رده‌بندی و آماده‌سازی می‌شوند.

 


از سال 1393 با اجرای طرح یکپارچه سازی کتابخانه های دانشگاه،  کتابخانه مرکزی به عنوان کتابخانه مادر و هماهنگ کننده خدمات فنی سایر کتابخانه های دانشگاه معین گردید و در حال حاضر تمامی امور مربوط به  فهرست نویسی و ورود اطلاعات منابع کتابخانه‌های دانشگاه به طور متمرکز در این بخش انجام می شود. این طرح با هدف ایجاد امکان جستجوی همزمان منابع کتابخانه ­ای، آگاهی کاربران از منابع موجود در کتابخانه­ های مختلف دانشگاه و نظم دهی به کار مجموعه­ سازی و فهرست­نویسی منابع به طور یکنواخت و هماهنگ صورت گرفت. بدین ترتیب ضمن صرفه جویی عمده‌ای در فضای لازم برای فهرستنویسی، نیروی متخصص و ابزارها و زمان، کتابداران متخصص کتابخانه های دانشکده ای از انجام کارهای فنی کتابخانه معاف شده و می‌توانند تمام تلاش خود را در جهت ارائه خدمات اطلاعاتی به مراجعان، رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده تحت پوشش خود صرف نموده و نهایت همکاری را با گروه های آموزشی داشته باشند.

 این بخش در طبقه اول کتابخانه مرکزی قرار گرفته است.