بخش سفارش منابع

 

سفارش منابع:

      تمامی امور مربوط به انتخاب، سفارش و خرید منابع اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه های دانشگاه از طریق این بخش صورت می گیرد. اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه می توانند درخواستهای خود را با تکمیل  فرم سفارش کتاب در صفحه اصلی وب کتابخانه، کشوی فرم ها و آیین نامه ها  یا از طریق ایمیل به آدرس bookorder@uk.ac.ir ارسال نمایند.

همچنین می توانند به صورت حضوری به بخش سفارش منابع کتابخانه مرکزی، مراجعه و درخواست خود را به مسئول مربوطه تحویل دهند.

سایر فعالیتهای صورت گرفته توسط این بخش، دریافت منابع اهدایی و تعیین تکلیف در مورد کتابهای مفقود شده یا خسارت‌دیده توسط عضو، می باشد.

  لازم به ذکر است  اعضای کتابخانه می توانند منابع مورد نیاز خود جهت انجام امور پژوهشی را (در صورتی که در بازار نشر قابل تهیه نباشد) از طریق دفتر طرح امین به صورت امانت بین کتابخانه ای از سایر دانشگاهها به مدت معین امانت بگیرند.

فرم سفارش خرید کتاب فارسی ( آنلاین )

فرم سفارش خرید کتاب لاتین ( آنلاین )

  این بخش در طبقه اول کتابخانه مرکزی قرار دارد.

همکار این بخش:

 زهره سلطانی

 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 03433257153

 03431323144

 ایمیل : zsoltani@empl.uk.ac.ir