امور مالی و اداری

 

 

در این بخش کلیه فعالیت‌های مربوط به امور مالی و اداری و پشتیبانی کتابخانه مرکزی و امور جاری روزانه این واحد به انجام می‌رسد.

 

این بخش در طبقه همکف کتابخانه قرار دارد.

همکار این بخش:

 

 

 

 

طاهره طغرلی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

شماره مستقیم: 03431323140         

شماره فاکس: 03433257204