بخش امانت و مخزن

 

پویایی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب، مداوم و روزآمد به مراجعین است که بیشترین نمود آن در بخش امانت می باشد. تمامی خدمات مربوط به امانت و برگشت کتاب در این بخش صورت می گیرد. جامعه علمی دانشگاه شهید باهنر(اعضای هیات علمی،  کارکنان و دانشجویان) به صورت رایگان مجاز به عضویت و استفاده از منابع موجود در مخازن کتاب می‌باشند.

شرایط عضویت

اعضای هیات علمی و کارکنان ( قراردادی، پیمانی، رسمی) می توانند با ارائه مدارک لازم ( یک قطعه عکس و کپی حکم کارگزینی) به عضویت کتابخانه درآیند.

اعضای طرح غدیر از سایر دانشگاه‌ها و اعضای آزاد نیز بر اساس مفاد آیین نامه کتابخانه مرکزی، مجاز به استفاده از منابع کتابخانه مرکزی می باشند.

شرایط امانت

اعضای کتابخانه می توانند از طریق وب سایت کتابخانه به آدرس http://clib.uk.ac.ir یا مراجعه به ایستگاه جستجو واقع در سالن اصلی کتابخانه، نسبت به جستجو، تمدی و رزرو منابع مورد نیاز خود ادام نمایند.

* نام کاربری و کلمه عبور برای تمامی دانشجویان به ترتیب شماره دانشجویی و کدملی آنان می باشد.

با توجه به اینکه مخزن کتابخانه به صورت بسته اداره می شود، لذا هر عضو بایستی پس از جستجوی منابع درخواستی خود از طریق نرم افزار کتابخانه، مشخصات کتاب‌های مورد نیاز خود شامل شماره راهنما (محل استقرار) و کدمیله ای را یادداشت و به کارکنان این بخش ارائه داده و در صورت موجود بودن کتاب در مخزن، از طریق بخش امانت و بر اساس ضوابط تعریف شده، نسبت به امانت کتاب های مورد نیاز خود اقدام نماید.

لازم به ذکر است امانت کتاب صرفا با ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان و کارت پرسنلی برای اساتید و کارکنان مقدور می‌باشد. بدیهی است کتاب تنها با مراجعه صاحب کارت به وی امانت داده می‌شود.

چنانچه کتاب امانت گرفته شده در تاریخ مقرر باز گردانده نشود، لازم است به ازای هر روز تاخیر مبلغ 2000 ریال به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت گردد.

 

راهنمای جستجو و رزرو منابع کتابخانه ( فایل pdf )

راهنمای تمدید کتاب ( فایل pdf )